Sipariş Hattı: 444 0 743 Online Sipariş

Analiz Raporları - Kalite Politikaları

Abant Su Türkiye olarak modern ve hijyenik koşulların sağlandığı tesislerimizde;

Hammadde temininden, son ürün tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda, faaliyet gösterdiğimiz doğal kaynak suyu ve doğal mineralli su sektöründe ürettiğimiz her ürünlerde önceliğimiz ve hedefimiz gıda güvenliği, yasalara uyum ve tüketicilerimizin memnuniyetidir.

         Bu hedefe ulaşmak için;

  • Yönetim her aşamada “toplam kalite” prensibiyle, müşterilerimizin beklentilerini yerine getirerek sağlıklı ve kaliteli üretim yapmak, iş temellerimizin bir parçası olarak sağlam bir gıda güvenliği ve kalite odaklı kültür sağlamak için yeterli liderliği ve kaynakları sağlamayı,
  • Sistemimizi ve üretimimizi yasal gereklilikler doğrultusunda geliştirmeyi, tüm geçerli ve düzenleyici sertifika gereksinimlere uymayı,
  • Üretim aşamalarımızda oluşabilecek tehlikeleri önceden belirlemek ve önlem almayı,
  • Çalışanlarımızın sürekli eğitimini sağlayarak, konusunda uzman kadro oluşturmayı, açık iletişim ve eğitim yoluyla işin tüm alanlarında katılımı teşvik etmeyi ve gıda güvenliğini ve kalitesini teşvik etmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kendini sürekli güncelleyen, geliştiren hep daha iyiye ulaşmayı hedef edinen bir firma olmak, sürekli iyileştirme düşüncesi ile kalite ve gıda güvenliği kültürünü geliştirmeyi,
  • Müşterilerin çalışmaktan memnun olduğu açık ve yakın iletişim içinde sürdürülebilir kaliteli ve gıda güvenliği standartlarına uygun işleyişin hedeflendiği ve geniş tüketici kitlesine ulaşmayı,
  • Çalışan memnuniyetini sürekli sağlamayı, kaliteyi tüm çalışanlarımız için yaşam biçimi haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

Analiz Raporları


Sertifikalar